• Aktualizacja wytycznych dla przedszkoli

     • Uwaga!

      Najnowsza aktualizacja GIS dotycząca wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli wskazuje, że jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

      Pozostałe wytyczną nie uległy zmianie i nadal do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, przestrzegamy dystanu społecznego minimum 1,5m odległości, przed wejściem dezynfekujemy ręce i zachowujemy się odpowiedzialnie.