• Opłaty

    • OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

     Szanowni Rodzice 

     Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 - 13.00. 

     W tym czasie pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. 

     Opłaty za przedszkole pobierane są powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

     Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki pobierane sa opłaty w wysokości 1,00 zł.

     Opłata dzienna za wyżywnienie dla dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin wynosi:2,80 zł za dwa posiłki: śniadanie, obiad.

     Opłata dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi:3,80 zł za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

     Każdy dzień nieobecnosci dziecka w przedszkolu stanowi podstawę do odliczenia kosztów wyżywienia.

     Opłata miesięczna pobierana za ilość dni obecnych i obliczana w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
     Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 15 każdego miesiąca.


     - Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
     - Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
     - Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.