• O Przedszkolu

    • NASZE PRZEDSZKOLE

     Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno - Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Białej. Jest zlokalizowane na terenie miasta Biała na Osiedlu Tysiąclecia 16. Mieści się w dużym kompleksie szkolnym, w wyznaczonej części budynku. Sale są duże, jasne i wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.                         

     W korytarzu przedszkola znajdują się:

     • Miejsca do zabaw ruchowych i rekreacyjnych 

     • Szatnie dla dzieci     

     • Łazienki i toalety dla dzieci                        

     • WC dla personelu przedszkola

     • Pomieszczenie socjalne

     Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Budynek przedszkola położony jest wśród zabudowań domów jednorodzinnych.

     W latach od września 1945 roku do sierpnia 1988 roku placówka mieściła się na ulicy Stare Miasto, w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej. W roku 1988 przedszkole przeniesiono do obecnej siedziby.

     Organem prowadzącym jest Gmina Biała, nadzór pedagogiczny sprawuje opolskie kuratorium oświaty.

     Przedszkole jest przedszkolem publicznym:

     • Prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego

     • Rekrutacja dzieci odbywa się cały rok w oparciu o zasadę dostępności.

     • Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane do pracy z małymi dziećmi.

     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 4 oddziały:

     • Oddział I – „Żabki”, dzieci w wieku od 3 do 4 lat

     • Oddział II – „Biedronki”, dzieci w wieku  4 do 5 lat

     • Oddział III  – „Pszczółki"”, dzieci w wieku od 5 do 6 lat

     • Oddział IV  - „Motylki" dzieci w wieku 6 lat