• Zajęcia dodatkowe

     • ZAJĘCIA DODATKOWE

      W roku szkolnym 2020/21 nasze przedszkole przystępuje do projektów dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą

      Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas”

      W ramach projektów realizowane będą zajęcia dodatkowe

      w Publicznym Przedszkolu w Białej oraz w oddziałach zamiejscowych w

      Prężynie, Śmiczu, Solcu, Gostomi i Ligocie Bialskiej.

      Oferta zajęć w przedszkolu w Białej

      • zaj.muzyczno-rytmiczne
      • zaj.matematyczne "KODOWANIE NA DYWANIE"
      • zaj.ruchowe
      • zaj.logopedyczne indywidualne
      • zaj.korekcyjno-kompensacyjne
      • zaj.rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

      Zajęcia dodatkowe - Gostomia

      • zaj. logopedyczne indywidualne
      • zaj. matematyczne z „KODOWANIE NA DYWANIE”
      • zaj. z zaburzeniami SI
      • zaj. tańce z rytmiką
      • zaj. ekologiczne
      • zaj. wyrównawcze
      • zaj. artystyczne
      • zaj. aktywności ruchowej

      Zajęcia dodatkowe - Śmicz

      • zaj. matematyczne „KODOWANIE NA DYWANIE”
      • zaj.muzyczno-rytmiczne
      • zaj. Integracji Sensorycznej

      Zajęcia dodatkowe - Prężyna

      • zaj. stymulujące rozwój-„KODOWANIE NA DYWANIE” 
      • Zajęcia artystyczne
      • Zajęcia aktywności ruchowej

      Zajęcia dodatkowe - Solec

      • Zajęcia plastyczno-techniczne
      • Zajęcia muzyczno-ruchowe

      Zajęcia dodatkowe - Ligota Bialska

      • Zajęcia plastyczno-techniczne
      • Zajęcia muzyczno-ruchowe

      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie deklaracji, którą będzie można pobrać u wychowawców.

     • Ubezpieczenie NNW

     • Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowe warunki ubezpieczenia NNW dostępne są na stronie ZSP Biała w zakładce RODZICE dalej.